Hopp til innhold

Aktuelt

Dette vil bety at vi kan tilby digitale tjenester via helsenorge.no.

Du kan logge inn på siden og bestille time, fornye resept, starte e-konsultasjon eller kontakte legekontoret for andre spørsmål.
Vi oppfordrer derfor våre pasienter til å bli brukere av helsenorge.no for å være klare til vi starter opp.
Vår nåværende ordning med SMS vil etterhvert avsluttes og det vil kun bli digital kontakt via helsenorge.
Vi vil selvfølgelig være tilgjengelig på telefonen for de som ønsker det.

Gå inn på helsenorge.no og les mer  om tjenesten  https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen

Vi har nå startet med MediPay betalingsystem. Dette kan brukes av de som har smarttelefon. Har du ikke det, snakk med sekretærene i resepsjon.

SLIK FUNGERER MEDIPAY:
-Når du er ferdig hos legen, kan du forlate legekontoret umiddelbart.
-Du mottar en SMS med en lenke til betalingsiden. Der bekrefter du beløp og velger betalingsmetode - kort - Vipps eller faktura.

Etter 10 år med System X journalsystem har vi nå bestemt oss for å skifte til et moderne, skybasert journalprogram, Pridok, fra nyttår 2019.

Dette vil først og fremst gi oss som jobber på legekontoret en bedre hverdag, men det vil også komme våre pasienter til gode.

Løsningen vil nemlig innebære enklere og mer fleksible betalingsløsninger, flere timebestillingsmuligheter og også muligheten for e-konsultasjoner.

Det største "tilbakeskrittet" vil være at Pridok ikke vil være klarert for e-resepter de første 2-3 månedene vi bruker programmet. Vi anbefaler derfor at flest mulig bestiller fornyelse av faste resepter før nyttår. De vil kunne hentes ut på apoteket til vår nye elektroniske løsning er oppe og går. Nye resepter vil måtte skrives ut på papir en periode på nyåret, så det blir uvant for både leger og pasienter...

Den første dagen med Pridok blir onsdag 2. januar 2019. Vi har opplæring på systemet fredag 28. desember, så da er kontoret stengt.

Årets influensavaksine har nå ankommet. Dersom du er av de som er anbefalt vaksine, kan du komme innom kontoret for å ta denne.

Vi har foreløpig satt av en åpen dag for vaksinering.

Mandag 22.10 fra kl. 09.00 - 14.00.

Husk at du må sitte på venterommet 20 minutter etter at du har fått vaksinen.

Pris: 230,- Frikort dekker dessverre ikke vaksinering. 

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Les mer om: Influensavaksinasjonsprogrammet

Beskytter mot flere influensavirus, men må tas årlig

Vaksinen mot influensa beskytter mot flere ulike influensavirus. Influensavaksinen beskytter ikke mot andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer. Vanlige influensasymptomer er feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Influensa varer oftest i sju til ti dager.

13. oktober 2016

Alle som skal søke om førerkort må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Du kan hente skjema på vegvesen.no. (skjema NA-0201) Hvis man har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må man i tillegg få helseattest fra lege. Det er disse helsekravene som skal vurderes av lege som nå blir revidert.

Regelverket er justert med ny medisinsk kunnskap om ulike tilstander og deres effekt på trafikksikkerheten. Det har også blitt tydeligere hvilke regler som gjelder for den enkelte tilstand, og hvem som fyller helsekravene og ikke.

– Det blir nå enklere for legene og førerkortsøkerne å se hvilke krav som gjelder, det vil bli mindre rom for skjønn, og dermed mer lik behandling, sier divisjonsdirektør Svein Lie.

For mange blir prosessen enklere enn før, og de fleste vil kunne få helseattest hos fastlegen sin. Tidligere har mange måttet søke dispensasjon hos fylkesmannen, og årlig har det kommet om lag 18 000 slike søknader. Denne søknadsbunken vil nå bli kraftig redusert.

Leger, optikere og psykologer skal bruke det nye regelverket, og vil få informasjon og opplæring. Helsedirektoratet lager en veileder om de nye helsekravene som vil bli tilgjengelig i begynnelsen av juli.

Mer om noen grupper:

 • Diabetes: For sjåfører med diabetes blir regelverket noe strengere enn før. Personer med diabetes har en noe økt risiko for trafikkuhell, særlig ved bruk av legemidler som kan gi hypoglykemi (lavt blodsukker). De nye reglene skjerper kravet til oppfølging av diabetespasienter som har hatt anfall av alvorlig hypoglykemi. I oppfølgingen skal det settes inn tiltak som gjør at slike anfall ikke gjentar seg. Anfall av alvorlig hypoglykemi betyr at anfallet er så kraftig at det medfører behov for bistand fra andre.
 • Legemidler: Noen legemidler fører til trafikkfarlig atferd. Sjåfører som bruker noen typer vanedannende legemidler (for eksempel beroligende midler i gruppen benzodiazepiner i store doser eller fast bruk flere ganger daglig) må enten slutte eller gå over til et annet legemiddel hvis de fortsatt skal kunne kjøre bil.
 • Søvn: Nesten hvert femte dødsfall i trafikken skyldes at sjåføren har falt i søvn. Noen pasienter med søvnapné eller narkolepsi er mer utsatt for dette. De dette gjelder må derfor vurderes av spesialist for å bestemme om de oppfyller helsekravene. Det er fastlegene som skal vurdere når henvisning til spesialistbehandling er nødvendig.
 • Kols: For pasienter med respirasjonssvikt (først og fremst pasienter med alvorlig kols), er det nå krav til lungefunksjon som fastlegen eller spesialist kan måle og vurdere.
 • Kognitive funksjoner (påvirkes for eksempel ved demens): Legene skal på en mer enhetlig måte undersøke søkernes evne til å tenke og reagere i trafikken. Kravet til undersøkelse av slike funksjoner gjelder også andre søkergrupper enn de med mulig begynnende demens.