Hopp til innhold

Priser

Priser

Vi følger takstene i Normaltariff for privat legepraksis.

Egenandel ved konsultasjon hos lege...................... kr. 152,-

   tillegg for spesialist i allmenmedisin........................ kr. 49,-

   tillegg for pasienter utenfor fastlegeordningen......... kr. 114,-

Egenandel uten konsultasjon hos lege.......................kr. 54,-

Sykebesøk på dagtid/kveldstid……………………. kr. 240,-/363,-

Tillegg for diverse undersøkelser/behandlinger/tjenester:

 • taking av prøver og innsending av blodprøve........... kr. 54,-
 • ekspedisjonsgebyr v/ forsendelse av  rekvisisjoner,
 • henvisninger osv. per brev, faks, tlf, e-post …… kr. 59,-
 • sårskift, lite.......................................................... kr. 90,-
 • sårskift, stort......................................................... kr. 169,-
 • øreskylling............................................................ kr. 60,-
 • frysebehandling av vorter, pr. stk. ....................... kr. 25,-
 • taking av biopsier................................................ . kr. 120,-
 • fjerning av føflekk et.c........................................... kr. 120,-
 • suturering av mindre kuttskader............................ kr. 120,-
 • spirometri.............................................................. kr. 90,-
 • EKG........................................................................ kr. 90,-
 • akupunktur.............................................................. kr. 110,-
 • kortisonsprøyte (Celeston Chronodose)................... kr. 120,-
 • gynekologisk undersøkelse..................................... kr. 65,-
 • utstyr til spiralinnsettelse........................................ kr. 120,-
 •  Utskrift/kopiering av pasientjournal......................... kr. 85,-

Attester

Etter veiledende liste i Normaltariffen, bl.a.:

Førerkortattest i anledning søknad om førerkort.....  kr.700,-

Andre attester etter medgått tid, fra kr. 100,-

 

Ikke møtt til time/ avbestilt samme dag................ kr. 152,-

Ikke møtt til time hos spes. all. medisin.................kr. 249,-

Fra 24.01.18 har Credicare overtatt våre faktureringer. Dvs. dersom du ikke betaler ved fremmøte, vil giro komme i posten fra Credicare med et gebyr på kr. 59,-.

Revetal 23.05.18